Plaża w Giżycku
Głównym założeniem wykonanej koncepcji było włączenie plaży miejskiej do struktury miasta. Wyznaczono dwie główne osie biegnące od wylotu ul. Unii Europejskiej i ul. Wyzwolenia, które na końcu zamykają teren drewnianym pomostem. Układ komunikacyjny całego terenu opracowania ukształtowany jest pasowo, niemal równolegle do siebie i wynika to z uwarunkowania terenu, lokalizacji głównych elementów zagospodarowania terenu i funkcji. Teren opracowania podzielono poprzecznie na strefy funkcjonalno-przestrzenne.
Od południa teren zaczyna się plażą piaszczystą, która łagodnie schodzi do wody jeziora Niegocin.
Zrezygnowano z lokowania w tej strefie boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci na rzecz terenu spokojnego plażowania. Alternatywą jest zaprojektowanie w strefie plaży miejskiej placu w formie płytkiego brodzika z atrakcjami wodnymi dla dzieci i młodzieży typu wodotryski, atrakcje wodne, a wieczorem widowisko świateł. Taki element będzie posiadał siedziska w postaci schodów terenowych i stanie się miejscem spotkań i zabaw. Podążając na północ plażę piaszczystą kończy murek oporowy wyniesiony nieco ponad poziom terenu plaży (ok. 0,5 m), co uniemożliwia przenoszenie piasku na płaski teren trawiasty, a jednocześnie stanowi siedzisko.
Zaprojektowano zabudowę związaną z funkcjonowaniem plaży miejskiej: sanitariatów, szatni, wypożyczalni sprzętu obsługującej plażę z kąpieliskiem.

Projektowana zabudowa uwzględnia charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu: zachowanie osi widokowej miasto – jezioro Niegocin, zrealizowaną kładkę pieszą nad torami zakończoną punktem widokowym oraz promenadę spacerową nad brzegiem jeziora Niegocin

LOKALIZACJA: Giżycko | DATA PROJEKTU: 2014
KONTAKT
Działamy na terenie całego kraju i lubimy wyzwania. Zapraszamy do kontaktu.
TELEFON
0 608 693 283
E-MAIL
pracownia@porost.com
Dane rejestrowe firmy: POROST MR Sp. z o. o. | ul. Polna 9C | 96-314 Baranów | NIP 5291818385 | KRS 0000695571
Adres do korespondencji: ul. Pełczyńskiego 20/24 | 01-471 Warszawa

Trwa wysyłanie


Wysłane, dziękujemy
Bez nazwy-1