Park w Giżycku
Park o powierzchni 4,5 ha, ze zbiornikiem wodnym w centralnej części. Teren opracowania znajduje się w naturalnym zagłębieniu terenu, opada swobodnie od północy, wschodu i zachodu, kończąc około trzymetrową skarpą na południu.
Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne konieczne było wykonanie dodatkowych umocnień, nadającym nośność gruntu.
Park posiada bujny starodrzew, składający się głównie z kasztanowców, olsz czarnych i brzóz brodawkowatych. Ponadto na terenie parku zlokalizowana jest grupa 10 drzew pomnikowych. Priorytetem projektowym było maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, umocnienie brzegów zbiornika przy pomocy naturalnych rozwiązań, maksymalne wykorzystanie terenu do celów rekreacyjnych.

Zakres inwestycji obejmował:
- Rozbiórkę nawierzchni, małej architektury, schodów terenowych, ogrodzenia,
- Naturalne umocnienie brzegów zbiornika wodnego, składające się z mat wegetacyjnych i materaców kamiennych,
- Przebudowę istniejących ścieżek oraz budowę nowych ścieżek z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej
- Przebudowę kanalizacji deszczowej
- Przebudowę oświetlenia parkowego i budowę fontanny pływającej
- Przebudowę schodów istniejących i budowę nowych schodów
- Przebudowę istniejącego koryta- wylewki wody kanalizacji deszczowej
- Wyposażenie terenu w nową małą architekturę
- bibliotekę plenerową, poletka doświadczalne, klasę na powietrzu, ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, latarnie parkowe i naświetlacze drzew,
- Budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i dwiema bramkami samozamykającymi, na nawierzchni bezpiecznej
- Budowę siłowni plenerowej na nawierzchni bezpiecznej
- Usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki
- Wykonanie nasadzeń zieleni: drzew, krzewów, bylin
- Wykonanie trawników
- Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę

LOKALIZACJA: Giżycko | DATA PROJEKTU: 2016
Rzut parku
Widok na zrewitalizowany staw
Przekrój przez skarpę zbiornika wodnego
Widok na zrewitalizowany staw i plac zabaw
KONTAKT
Działamy na terenie całego kraju i lubimy wyzwania. Zapraszamy do kontaktu.
TELEFON
0 608 693 283
E-MAIL
pracownia@porost.com
Dane rejestrowe firmy: POROST MR Sp. z o. o. | ul. Polna 9C | 96-314 Baranów | NIP 5291818385 | KRS 0000695571
Adres do korespondencji: ul. Pełczyńskiego 20/24 | 01-471 Warszawa

Trwa wysyłanie


Wysłane, dziękujemy
Bez nazwy-1