Aorta Warszawska
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w ścisłym centrum Warszawy w otoczeniu ważnych węzłów komunikacyjnych oraz obiektów historycznych, administracyjnych i biurowych. Analizowany teren ograniczony jest od strony zachodniej ul. Emilii Plater, od strony południowej Alejami Jerozolimskimi, od wschodniej strony ul. Marszałkowską a od północnej strony – elewacją południową Pałacu Kultury i Nauki. Dawniej na omawianym obszarze znajdował się budynek dworca, który został doszczętnie zniszczony po wojnie.

Na chwilę obecną jakość przestrzeni ocenia się jako niewystarczającą ze względu na:
- brak ukierunkowanego działania modernizacyjnego na tym obszarze (problemy własnościowe, długi proces uchwalania MPZP),
- układ przestrzenny ukształtowany w socrealistycznym duchu, podkreślający monumentalność PKiN i nieuwzględniający wygody korzystania z obszaru oraz ludzkiej skali,
- wiele typów nawierzchni,
- niespójne elementy małej architektury,
- bezład przestrzenny,
- niską jakość większości zieleni.

Autorzy koncepcji zakładają tymczasowość rozwiązań, przy czym tymczasowość nie należy rozpatrywać jako propozycje urządzania terenu niskiej jakości, ale poprzez mobilność rozwiązań oraz możliwości re-aranżacyjne w późniejszym czasie.
Główny element kompozycyjny stanowi oś łącząca stację Metro-Centrum z budynkiem dworca PKP Warszawy Centralnej. Poprzez poszerzenie i odpowiednie ukształtowanie tego ciągu uzyskamy klarowną przestrzeń dostosowaną do natężenia ruchu oraz estetyczną i interesującą.
Pozostałe ciągi komunikacyjne uległy uporządkowaniu – chodniki podkreślające monumentalne założenie PKiN zostały zlikwidowane na rzecz ciągów, z których realnie korzystają piesi. Uwzględniono „przedepty,” które wskazują faktyczny ruch w przestrzeni.
W centralnej części obszaru wyznaczono plac, który ma zachęcać użytkowników do korzystania z obszaru i zmiany wizerunku miejsca.


LOKALIZACJA: Warszawa | DATA PROJEKTU: 2018
KONTAKT
Działamy na terenie całego kraju i lubimy wyzwania. Zapraszamy do kontaktu.
TELEFON
0 608 693 283
E-MAIL
pracownia@porost.com
Dane rejestrowe firmy: POROST MR Sp. z o. o. | ul. Polna 9C | 96-314 Baranów | NIP 5291818385 | KRS 0000695571
Adres do korespondencji: ul. Pełczyńskiego 20/24 | 01-471 Warszawa

Trwa wysyłanie


Wysłane, dziękujemy
Bez nazwy-1